top of page

Om oss

Behöver du en trygg och certifierad elektriker i Roslagen? Skärgårdens Elektriska erbjuder och utför elinstallationer i hela Roslagen.

Vår ambition är att ständigt förbättra våra arbetsmetoder i syfte att skapa mer lönsamma och långsiktiga relationer för oss och för våra kunder.

Detta innebär att:

  • Våra kunder skall se ett väl utfört arbete, i alla led, som en självklarhet.

  • Vi skall upplevas som engagerade, kunniga och kompetenta elektriker i Roslagen

  • Vi skall tillhandahålla en hög servicenivå.

  • Kvalitetsledningssystemet skall vara enkelt, tydligt och anpassat för praktisk användning.

  • Vi skall med hjälp av strukturerade arbetssätt ta lärdom av det som sker och därigenom ständigt förbättra företaget.

Miljöpolicy

Vår policy när det gäller miljön är att vi ständigt skall förbättra vår verksamhets miljöprestanda, så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt samt ekonomiskt rimligt. Där det är möjligt samarbeta med leverantörer som har en tydligt uttalad miljöambition och att köpa miljöanpassade produkter till våra projekt.

alexander bild.jpg
Kök.jpg
Fasad belysning.jpg
bottom of page